Realizacje

Budowa hali dla APIS

W Ujrzanowie wybudowaliśmy halę hurtowni.

W ramach inwestycji powstał budynek magazynowo- handlowy dla produktów spożywczo-chemicznych o łącznej powierzchni 2465 m2. Konstrukcję budynku stanowią elementy żelbetowe prefabrykowane. W budynku znajduje się hala sprzedaży, magazyn, pomieszczenia gospodarcze, biura, szatnie i pomieszczenia sanitarne. Prace obejmowały także zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu.