Realizacje

Budowa łącznika w IV LO im.Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Budowa łącznika budynków LO realizowana była w 2017 roku. 

Zakres prac obejmował budowę nowego skrzydła pomiędzy ulicami Asłanowicza i Teatralną. Na parterze zlokalizowane są szatnie, 2 sale lekcyjne, pokoje dla kadr, administracji, księgowości, pielęgniarki; na 1 piętrze są m.in. – 4 sale lekcyjne, biblioteka, czytelnia. Eleganckie pomieszczenia podkreślają długie i chlubne tradycje szkoły.