Realizacje

Budowa ulicy Kalinowej, ulicy Stokrotki oraz Zielnej w Siedlcach

W 2017 roku budowaliśmy ulicę Kalinową, a w 2019 roku ulicę Stokrotki i Zielną .

Po modernizacji ulic nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów wykonana jest z kostki. W ramach inwestycji wykonaliśmy też kanalizację deszczową, a nową jezdnię oświetlają energooszczędne latarnie.