Realizacje

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew

Inwestycja realizowana była w 2018 roku.

Jej głównym założeniem była rozbudowa budynku o zespół wejściowy z windą dla osób z niepełnosprawnością, osób starszych i matek z dziećmi wraz z termomodernizacją całego budynku. Dziś obiekt służy wszystkim dzięki windzie, która ułatwia dostęp do instytucji znajdujących się w budynku. W ramach projektu wykonane zostały prace remontowo-budowlane, m.in.: wymiana dachu, stolarki, nowa elewacja, wykonanie instalacji odgromowej.