Realizacje

Termomodernizacja szkoły w Siedlcach

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach przeszła metamorfozę, dzięki której zyskała nową, pełną kolorów elewację. Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Inwestycja termomodernizacji przyniesie także oszczędności dla szkoły.