Realizacje

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Siedlcach

Budowę rozpoczęliśmy w sierpniu 2020 roku. Zakres prac obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.

Wykonana sieć kanalizacji deszczowej umożliwi rozdział wód opadowych i roztopowych z istniejącego systemu kanalizacyjnego, a także na tym obszarze zostanie zmniejszone prawdopodobieństwo występowania podtapiania w czasie intensywnych opadów.

Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest w maju 2021 roku.