Realizacje

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ceglanej w Siedlcach

W 2018 roku realizowaliśmy przebudowę na blisko 340-metrowym odcinku ulicy Ceglanej (od ulicy Chełmońskiego do ulicy Kraszewskiego).

Nasze prace polegały na wymianie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej, a także położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku prowadzonych prac.