Realizacje

Budowa ulicy Torowej i Łukowskiej w Siedlcach

W 2013 roku realizowaliśmy prace przy ulicy Torowej i Łukowskiej.

Jedną z najważniejszych części tego projektu była gruntowna modernizacja kanalizacji deszczowej. 40-centymetrowy kolektor pod wiaduktem kolejowym został zastąpiony ponad trzykrotnie szerszym. Jego zadaniem jest odprowadzenie wód deszczowych między innymi z ulicy Składowej i Targowej, co w połączeniu z przebudową pobliskiej sieci rozwiązało problem zalewania przejazdu po większych opadach deszczu. Po wykonaniu robót kanalizacyjnych nastąpiła renowacja nawierzchni, wraz z budową nowych ciągów pieszo-rowerowych.