Oferta

Biuro projektowe

Świadczymy usługi związane z planowaniem inwestycji, obsługą formalno-prawną, projektowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych, energetycznych, sanitarnych i drogowych. Jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno z osobami prywatnymi, instytucjami oraz firmami. Zapewniamy rzetelność oraz terminowość usług.

Oferujemy:

  • Projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
  • Projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych,
  • Projekty budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, gospodarczych i garaży,
  • Projekty rozbudowy, nadbudowy oraz modernizacji budynku,
  • Projekty przyłączy,
  • Projekty instalacji elektrycznych
  • Projekty techniczne energetycznych linii nn i SN
  • Projekty stacji transformatorowych
  • Projekty oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • Projekty oświetlenia ulicznego
  • Projekty zagospodarowania terenu,

Zlecenia realizujemy w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych klientów.