Oferta

Energetyka

Oferujemy usługi kompleksowego wykonawstwa szeroko rozumianych Instalacji Elektroenergetycznych, Elektrycznych i Teletechnicznych. W drodze ciągłego rozwoju oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji stale poszerzamy zakres realizowanych usług. Bazując na profesjonalnym podejściu, wieloletniemu doświadczeniu, firma gwarantuje wykonanie wszelkich usług w branży na najwyższym poziomie.

Polecamy swoje usługi w zakresie:

 • Budowy stacji transformatorowych różnych typów
 • Budowy linii nN i SN napowietrznych i kablowych
 • Zasilania placów budów
 • Instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Instalacji odgromowych
 • Oświetlenia ulic i placów
 • Oświetlenia obiektów zabytkowych
 • Przyłączy energetycznych napowietrznych i kablowych
 • Prac projektowych od opracowania do uzyskania pozwoleń
 • Pomiarów elektrycznych
 • Udzielania porad fachowych